Travellers’ Times – Romédia Alapítvány

A Romédia Alapítvány örömmel jelenti be régóta várt együttműködését az Egyesült Királyság-beli, herefordi központú roma hírügynökséggel, a Travellers’ Times-szal. A Romédia Alapítvány, miként a Travellers’ Times is, hosszú idők óta elkötelezett a romákat érintő ügyek alternatív, hiteles interpretációja mellett a mainstream és független médiában egyaránt.

A közös munka hidat képez Európa két kulturális és földrajzi régiója, kelet és nyugat között, kiépítve ezzel egy nemzetközi platformot. Ezzel együtt célunk a roma, cigány, utazó és a kelet-európai roma kultúra közösségeinek megismertetése egymással, hiszen csak felületes információkkal rendelkeznek más közösségeket illetően. Ez az együttműködés remek lehetőség egymás és egymás közönségének megismerésére, egy közös platform létrehozására, amely egyesíti a két médiaszervezet küldetéseit és célkitűzéseit, hogy közösen szállhassunk szembe a kultúránkat és közösségeinket támadó, évszázadok óta fennálló előítéletekkel.

Kik vagyunk?

A Travellers’ Times a Rural Media, egy díjnyertes brit médiaoktatási, produkciós és fejlesztési segélyszervezet egyik hosszútávú, 14 éves múltra visszatekintő projektje. A Cardiff-i Egyetem jogi karának hírlevelével indult, s mára Anglia-szerte olvassák – a közösségi média nyújtotta lehetőségekre épít, lenyűgöző grafikus és képriportokat tesz közzé. Erőteljes online jelenlétével a brit utazók közösségeinek egyik legjelentősebb információforrásként tartják számon.

A Romédia Alapítvány egy budapesti központú roma civil szervezet. Dokumentumfilmekkel, videókkal, nemzetközi médiakampányokkal, és nyilvános eseményekkel igyekszik hozzájárulni a romák pozitív megítéléséhez, küzdeni a romákkal szembeni előítéletek ellen, és romákról szóló alternatív információt biztosítani a politikai döntéshozók számára. A Romédia Alapítványt 1992-ben alapították, azóta a televíziós közvetítések, filmkészítés, publikációk és a digitális technológia által biztosított lehetőségeket kihasználva az érintettek szemszögéből igyekszik bemutatni a romákat érintő ügyeket, szembeszállni évszázadokra visszanyúló előítéletekkel, promotálni a romák önálló képviseletét, képességekkel való felruházását és támogatását.

 

A Travellers' Times csapata: Damian Le Bas, Julie Colman, Charles Newland, Nic Millington

A Travellers’ Times csapata: Damian Le Bas, Julie Colman, Charles Newland, Nic Millington

Tudta?

Az Egyesült Királyság-beli cigány és utazó társadalom közel 300 000 lelket számlál – tagjai gyakran válnak megbélyegezés, üldöztetés, kirekesztés áldozatává, akárcsak a közép- és kelet-európai roma közösségek. Az utazóknak számos csoportja ismert, , s bizonyos ide köthető csoportok jobban kiemelkednek, mint mások, egyszerűen a “roma kultúra” köré épült félreértéseknek és az állandósult előítéleteknek köszönhetően.

Az utazóknak számos csoportja ismert, maga a fogalom is gyűjtőfogalomként kezelendő – léteznek kiemelkedőbb és kevésbé kiemelkedő közösségek. Az utazók alapvetően két csoportba sorolhatóak. Vannak, akik származásuk szerint utazók, ilyenek a roma cigányok és az ír utazók, illetve vannak, akik tisztán gazdasági okokból járják az utakat, mint az úgynevezett “új utazók”, vagy az előadóművészek. Valójában azonban nem egyetlen egységes, hanem számos utazó közösség létezik, melyek mind saját kultúrával és történelemmel rendelkeznek.

Az “új utazók” csoportjával egy viszonylagosan új irány van kialakulóban – olyan embereket kell ez alatt értenünk, akik élvezik az állandóan úton levő, soha meg nem állapodó életvitelt, azt, hogy lakókocsikban, kempingekben élnek, illetve folytonos mozgásban, költözésben vannak. Többnyire kereskedelemből tartják fenn magukat, az éltfelfogásuk nagyban hasonlít a hippikéhez – ennél fogva alapvető a társadalmi bizalmatlanság irányukban: az elköteleződésre, hasznos munkavégzésre való képességük folyamatosan megkérdőjelezés alatt áll, mely burkolt utalás a többség által gondolatban hozzájuk kapcsolt instabilitásra, továbbá általánosan jellemző, hogy a társadalmi közjóhoz való potenciális hozzájárulásukat nem ismerik el.

Az utazókhoz hasonló csoportok örökös megbélyegzésre vannak ítélve, mindig is csavargókként, páriákként lesznek számon tartva, mert életmódjuk nem illeszkedik abba a rendszerbe, amelyben társadalmaink működnek. Mindez azon a sokunk rugalmatlanságából fakadó hamis dilemmán alapul, amely miatt nem tudjuk elfogadni, hogy számtalan különböző életmód létezik, s ezek nem feltétlenül találkoznak azokkal a számunkra kényelmes, érthető és könnyedén elfogadható keretekkel, amelyekbe beleszülettünk, s amelyek között felnőttünk.

Biztos tehát az, hogy utazónak nevezhető bárki, aki nomád életmódot folytat, s egyben teljesíti az ehhez köthető etnikai és kulturális kritériumokat, attól függően, hogy melyik alcsoportra utalunk éppen. Alapvetően beszélhetünk egy feltételrendszerről, a “Mandla kritériumokról”, amely kiindulópontként alkalmazható a dilemma megoldásához, azaz hogy kik is tartoznak az utazók kategóriájába:

  • Hosszú közös múlt
  • Saját kulturális hagyományok
  • Közös földrajzi eredet
  • Közös nyelv
  • Közös hagyományok
  • Közös vallás
  • Kisebbséghez való tartozás jellegezetességei, vagy elnyomás egy domináns csoport által, nagy közösségen belül.

1515 óta készülnek feljegyzések romákról az Egyesült Királyságban – ekkortájt érkeztek a kontinentális Európából a szigetországba. Ilyen régre visszanyúló jelenlét mellett szinte felfoghatatlan, hogy az előítéletek máig ilyen erősen élnek a többségi társadalomban.

A Travellers’ Times és a Romédia Alapítvány

Összességében tehát az együttműködés célja, hogy a pontos definíció hiányának ellenére megtaláljuk és megnevezzük azokat a közös kapcsolódási pontokat, amelyek egyaránt jellemzik az utazók és a romák közösségeit is. A közös munka eredménye az aktív és nagymennyiségű információmegosztás lesz, amely segíteni fog minket abban, hogy megérthessük és megfogalmazhassuk, kik is vagyunk valójában. Legnagyobb kihívás számunkra, hogy a média-és kommunikációs technika iránti szenvedélyünket és életünk tapasztalatait ötvözve a lehető legprofesszionálisabb módon, sikeresen mutathassuk be bennfentesek szemszögéből, hogyan látja a kisebbség a tágabb társadalmat.

Hisszük, hogy ez az együttműködés egyedülálló, melynek keretei közt elsőként valósulhat meg, hogy két teljesen különböző európai régió elkötelezettsége és szakmai tudása egy platform alatt egyesül. A Romédia Alapítványnak már voltak ilyen törekvései, például a Damian Le Bas-val (a Travellers’ Times szerkesztője, író és filmkészítő) történő együttműködés során. Le Bas roma családból származik, anyanyelve a cigány nyelv, s már számos remek cikkel bővítette a Romédia Alapítvány blogjának tartalmát, mint például a “Travellers should travel – The forked tongue behind the gag”, “Solving the nazi question”, “The written Romani language – never say never” vagy az “In all toil there is profit”.

Az együttműködés hivatalos kezdete fontos lépés egymás megismerése felé. Előrelépést ígér továbbá azon folyamatban is, amely során a közép- és kelet-európai társadalmak megismerhetik az utazók és romák közösségeit. A kelet- és nyugat-európai közösségek megérdemelnek egy újszerű, igazságos szemléletet – ezt szolgálja majd az az információs- és definíciós összeköttetés, amely megalapoz egy olyan gyakorlatot, mely lehetővé teszi, hogy közösségeink küzdjenek, megerősödjenek és egységesebbé váljanak.