A roma gyerekek szegregációját meg kell állítani a cseh és szlovák iskolákban

Cseh és szlovák hatóságok szerint a roma gyerekek normál iskolákból való kiszorulásának meg kell szűnnie akkor, ha sikerül kitörni a diszkrimináció, az előítéletek és a munkanélküliség ördögi köreiből.

Az erre vonatkozó igény egy brit szervezettől származik, amely nemrégiben végzett kutatást a cseh és szlovák roma gyerekek oktatási fejlődéséről. Ezeket a gyerekeket kivették az otthoni iskolarendszerből, és családjaikkal együtt az Egyesült Királyságba költöztek. Az Equality nevű alapítvány összevetette a cseh és szlovák roma diákok teljesítményét a brit tanulók átlagos eredményeivel, ugyanazokban az iskolákban, 8 angol városban, és az eredmények igen hasonlónak mutatkoztak.

Az Egyesült Királyságban tanuló cseh és szlovák gyerekek jól teljesítenek. Fotó: Equality

A roma gyerekek hagyományosan de facto a szegregált, “speciális”, “kisegítő” osztályokba kerülnek Csehországban és Szlovákiában, amelyeket alapvetően mentális problémákkal és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok részére hoztak létre. Alan Anstead, az Equality alapítója és ügyvezetője hajthatatlan abban a kérdésben, hogy a romák számára is biztosítani kell az egyenlő oktatási lehetőségekhez való hozzáférés jogát: “A jelenlegi rendszert meg kell változtatni” – vélekedik Mr. Anstead.

Az Equality alapítója, Alan Anstead. Fotó: professionalacademy.com

Az Equality kutatása szerint az Egyesült Királyságba költözött roma gyerekek 95%-ának jegyei alig maradtak el a brit diákok teljesítményétől az alaptantárgyakban. Figyelembe véve a körülményeket, az integrálódás nehézségeit és az angol nyelvtanulást, az eredmények kifejezetten bíztatóak. A tanulmányban 61 roma általános iskolás és gimnazista diákot kérdeztek meg, valamint interjúkat készítettek a tanárokkal és a szülőkkel is.

A szegregált oktatás tradicionálisan nagyon ellentmondásos kérdés a romák jogait támogató platformokon. A Roma Oktatási Alap (REF) 2007-es tanulmányában – “A romák oktatásának elősegítése a Cseh Köztársaságban”című tanulmány – rávilágított néhány alapvető problémára, amellyel a roma diákok szembesülnek. A tanulmány szerint a cseh szegregált oktatás azt jelenti, hogy maga a tananyag alacsonyabb követelményeket támaszt, és a tanárok elvárása is alacsonyabb.

A roma gyerekek Csehországban és Szlovákiában (képünkön) komoly akadályokkal szembesülnek az egyenlő oktatáshoz való hozzáférésben. Fotó: Romédia Alapítvány

A REF tanulmánya rámutatott arra, hogy alig vannak roma tanárok. A tanárok és iskolaigazgatók részére tartott tréningek során nem szenteltek kellő figyelmet az integrációnak, a diverzitásnak és az esélyegyenlőségnek. Továbbá a cseh rendszer nem adott egyértelmű válaszokat a romák lakossági szegregációjára sem. A riport írója szerint: “nincsenek szegregáció ellenes stratégiák. A távoli telepeken élő gyerekek oktatása átlag alatti szinten zajlik, mindenfajta integrálódásra vonatkozó kilátás nélkül.”

Az Amnesty International 2010-es tanulmányában – Injustice Renamed (Átnevezett igazságtalanság) – vizsgálta a cseh oktatási rendszerben fennálló “szisztematikus diszkriminációt”. A tanulmány a cseh hatóságokat az Emberi Jogok Európai Bírósága 2007-es ítéletének botrányos kigúnyolásával vádolta. Az ítélet szerint a cseh hatóságok diszkriminálják a roma gyerekeket azáltal, hogy speciális-kisegítő osztályokba helyezik őket, ahol elsősorban mentálisan sérült gyerekekkel foglalkoznak. Egyes helyeken a roma gyerekek teszik ki az ilyen iskolák diákjainak 80%-át.

Az Amnesty International erőteljesen kritizálta a cseh hatóságokat a roma gyerekek oktatását illetően. Fotó: Romédia Alapítvány

A téma 2010-ben újra a középpontba került, amikor is az Egyesült Államokban megjelent a nívós Columbia Law Review tanulmánya: “Roma oktatás napjainkban: A szolgaságból a szegregációba, és azon túl” (“Roma Education Today: From Slavery to Segregation and Beyond”). Ebben a tanulmányban javasolták az Európai Uniónak, hogy “vegyék komolyan a jelentőségét annak, hogy véget vessenek a romák oktatási szegregációjának”. Továbbá “amennyiben az EU nemzetei nem képesek ennek érdekében cselekedni, akkor az eredmények a roma életek lassú elvesztegetése lesz”.

Az Európai Uniót figyelmeztették a roma diákok szegregált iskolákba helyezése miatt. Fotó: Romédia Alapítvány

Az Equality meglátásai egybecsengenek a korábbi tanulmányokkal.  “A cseh és szlovák roma gyerekek helyzetét jelentősen gyengíti, hogy “speciális” iskolákba kerülnek” – vélekedik Alan Anstead. “Ez azt jelenti, hogy kevesebb esélyük van arra, hogy leérettségizzenek és a munkaerőpiacra lépjenek. Másként fogják kezelni őket azokhoz a gyerekekhez képest, akik nem kerültek kisegítő iskolákba.”

“Ami a roma diákokat segítette az Egyesült Királyságban való boldogulásban, az a lehetőség, amelyet ott kaptak. Tanulhattak, egyenlő bánásmódban részesültek, a képességeik nem kerültek korlátozásra az oktatási rendszer által. Minden egyes diák egyéni képességei tették lehetővé a program sikeres előrehaladását.”

A roma gyerekek létszáma az integrált oktatási környezetnek köszönhetően egyre nő az angol iskolákban. Fotó: grtleeds.org

A brit iskolák kevésbé váltak a rasszizmus és a megfélemlítés táptalajává. Mr Anstead szerint “a roma diákok teljesen más hozzáállást tapasztaltak az Egyesült Királyságban,mint Csehországban vagy Szlovákiában. A gyerekek és a szülők egyaránt rámutattak az Egyesült Királyságban történő tanulás jelentőségére.”

A kutatás szerint egyre növekszik az Egyesült Királyságban tanuló roma gyerekek száma. Egy angol városban, Coventry-ben a teljes roma lakosság létszáma az utóbbi 3 hónap alatt megduplázódott, és már eléri a 6000-et. A tanároknak egyre inkább igazodniuk kell a növekvő létszámú roma gyerekekhez, amely tanulási élményt jelent az oktatók számára is.

Egyre több roma diák tanul az Egyesült Királyságban. Fotó: Ciarra Leeming

Tehát mit tartogat a jövő a roma gyerekek oktatására irányulóan Csehországban és Szlovákiában? Mr. Anstead hajthatatlan abban, hogy mind a hozzáállásban, mind a politikában változásnak kell bekövetkeznie.

“A jelenlegi rendszernek változnia kell, mivel azt az Emberi Jogok Európai Bírósága is illegálisnak találta. Remélem a változások során a roma gyerekek igényeit szem előtt tartják.”

Jövő héten kiadjuk online felületünkön  Mundi Romani sorozatunk “A szégyen falai” (“Walls of Shame”) című epizódját, amely a kelet-szlovákiai roma szegregáció problémáját járja körbe. Tekintsék meg filmünket.

“A szégyen falai” című dokumentumfilmünk a romák szegregált oktatásának problémájával foglalkozik Kelet-Szlovákiában. Fotó: Romédia Alapítvány

Advertisements